oh.. Speechless..

Oh.. Hello.. I'm Buling... Welcome to my blog and read all the craps I've written.. hoho... most of them are my ideology toward the world; experience and critics.. not that brilliant tho.. hoho... whatever it is... happy reading tho.. :D

Rakan4 Yang Mengikuti...

Wednesday, February 24, 2010

tukar

mungkin aku memang perlu tukar... kalau dulu aku hentam hanya ikut akal fikir sendiri... tidak lagi sekarang... ada struktur yang perlu diubah.. direncanakan kembali agar lebih betul arahnya...

perlu cuba... sedikit demi sedikit... ikut haluan pilihan yang ada... mereka-reka yang salah bukan sesuatu yang baik... harap aku akan terus sedar...

aku tidak mampu mengolah lagi... sedar aku agak jauh menyimpang... memandang ke hadapan...

No comments:

Post a Comment